EXTENDED ONE MORE WEEK!

4481 EL CAJON BOULEVARD

SAN DIEGO, CA 92115

Tuesday, April 30 through Friday,May 3, 4-7PM

Weekend, May4-5, 10AM-5PM

 

7B0433F8-DBE0-4FA3-B9C1-D1EC6F93CE14.JPG
180301_lsmm_sp18_e8_joseph_02.jpg

Join us for the final installment of Little Saigon Stories, a collection of stories through photography and film honoring Vietnamese refugees and descendants living and working in San Diego’s Little Saigon District on El Cajon Boulevard. This full day of events marks the birth of the Little Saigon District, and reflects on its present and future.

Hãy đến với chúng tôi trong lần triển lãm cuối cùng về Những câu chuyện Little Saigon, một tập truyện qua phim ảnh vinh danh những người tị nạn Việt Nam và con cháu họ đang sống và làm việc ở khu Little SaiGon trên Đại lộ El Cajon. Sự kiện trong suốt ngày hôm đó sẽ Đánh Dấu sự hình thành khu Little Sài Gòn cùng ảnh hưởng của nó trên hiện tại và tương lai của khu vực này.

SCHEDULE OF EVENTS

 

POST SECRETS

10:00am to 2:00pm

Presented by the Museum of Man

@ Menlo & El Cajon Boulevard

LITTLE SAIGON DISTRICT WALKING TOURS

10:00am, 1:00 pm & 3:00pm

Presented by the El Cajon Boulevard Association

@ 4481 El Cajon Boulevard, San Diego, CA 92115

GALLERY OPENING RECEPTION

4:00pm to 8:00pm

Presented by Media Arts Center San Diego and The AjA Project

@ 4481 El Cajon Boulevard, San Diego, CA 92115