190505_lss_rizzheljavier_0258.JPG

ABOUT LITTLE SAIGON STORIES

 

The Little Saigon Stories is a community arts program facilitated by Media Arts Center San Diego, the AjA Project, with the help of the El Cajon Boulevard Business Improvement Association and Little Saigon San Diego Foundation. As a youth educational program, the Little Saigon Mobile Museum trains Vietnamese American youth to capture the stories of Vietnamese refugees and immigrants that make up San Diego’s designated Little Saigon District on El Cajon Boulevard. Such stories provide first-hand perspective on the process of migration, resettlement, and home-making amongst old and new residents who have chosen City Heights to call home.

Những Câu Chuyện Little Saigon là một chương trình nghệ thuật cộng đồng ra đời do Media Arts Center San Diego, AjA Project, với sự hỗ trợ của El Cajon Boulevard Business Improvement Association và Little Saigon San Diego Foundation. Như một chương trình giáo dục thanh thiếu niên, Chuyện của Little Sài Gòn này nhằm đào tạo thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt cách nắm bắt các câu chuyện về người tỵ nạn và di dân Việt, những người đã xây dựng nên khu vực Little Sài Gòn trên Đại lộ El Cajon. Những câu chuyện này giúp chúng ta hình dung những viễn ảnh ban đầu của quá trình di dân, tái định cư và an cư của các cư dân cũ mới, những người đã chọn City Heights này làm nhà.

 
 

“I want people to actually know the difference between Vietnamese people and other Asians.

ami ikeda  |  participant

 
180301_lsmm_sp18_e8_ami_0_noborder1.jpg
 

THE TEAM

Project Manager, Natalia Valerdi-Rogers

Teaching Artist, Rizzhel Mae Javier

Teaching Artist, Quyen Le-Nguyen

Teaching Artist, Alexandra Wesser

Assistant Teaching Artist, Thy Mai

 

 
 
 
National-Endowment-for-the-Arts.jpg

This project is supported in part by an award from the National Endowment for the Arts (www.arts.ca.gov), by the California Arts Council, a state agency (www.arts.ca.gov), LISC San Diego, the City of San Diego Commission for Arts and Culture.

 

 

xj2a8127-80_39955567883_o.jpg
 
 
logo-CalHumanities-ret.png
 
LISC+San+Diego+Logo.png
 
CAClogo_stackedRGB.jpg
 
City-of-San-Diego.png